Hoe gaat het nu met..? Fairphone

May 8 2014

In de rubriek hoe gaat het nu met..? staat elke keer een voormalig DDA finalist centraal. Een kort interview over hoe het nu met het project gaat en wat de nominatie de ontwerper gebracht heeft. Deze week spreken we met Roos van de Weerd van Fairphone.

Hoe gaat het nu met Fairphone?

'Het zijn spannende tijden' vertelt Roos, 'maar het gaat goed met het bedrijf.' De duurzame telefoon van oprichter Bas van Abel zit in de lift. Vorig jaar kon het bedrijf via crowdfunding de productie starten voor 25.000 telefoons. De consument is enthousiast en er zijn inmiddels genoeg aanmeldingen om een tweede lichting te produceren. Het marktaandeel is nog klein, maar het bedrijf wil vooral een systematische verandering teweeg brengen. Het bewustzijn dat er anders geproduceerd kan worden, waarbij sociale waarden voorop staan, moet zowel bij telefoonbedrijven als de consument vergroot worden. De telefoon is op de kaart gezet en het bedrijf is nu druk bezig om hun draagvlak te vergroten. 'We krijgen langzaam voet aan de grond in de industrie en laten zien dat telefoons duurzamer geproduceerd kunnen worden'.

In 2013 wonnen jullie de publieksprijs. Wat heeft deze Award jullie gebracht?

'De DDA nominatie heeft Fairphone erkenning binnen de designwereld gebracht. Het zorgde voor bekendheid op andere terreinen dan alleen het technologisch vlak. Daar zijn we enorm trots op, het werd terecht opgepikt als design challenge van de toekomst. Wel moet voor ons de nadruk blijven liggen op het sociaal ethisch aspect. Het ontwerp is essentieel, maar we zijn geen telefoonwinkel. De Fairphone is het middel tot verandering. We willen producenten en makers uitdagen om bestaande processen te herdenken en met duurzame oplossingen te komen, zodat de producten anders ontworpen en geproduceerd worden.' De Fontanel Public Award heeft de Fairphone erkenning en media aandacht gebracht. Naast de nationale belangstelling, kwam er veel media uit de internationale designwereld. 'Hierdoor zijn we nu ook in het buitenland bekend.' Het bedrijf is nu bezig met de volgende stap om de Fairphone groot te maken. 'We willen de social enterprise versterken, het bereik en voornamelijk ons impact vergroten. Belangstellenden kunnen zich via de website aanmelden om het laatste nieuws te volgen en een telefoon te bestellen.

Ontwerper Fairphone
Website www.fairphone.com

Heb je nog een advies voor toekomstige ontwerpers?

'We dagen graag makers en designers uit om conventionele wijsheden te herdenken. Het cross disciplinair benaderen van ontwerp uitdagingen wordt daarin steeds crucialer. Het is de hoogste tijd om daarin rekening te houden met de gebruiker én de impact.'

De nieuwe lichting telefoons is vanaf half mei hier te bestellen.

Wil jij ook kans maken op een Dutch Design Award? Tot en met 12 mei kan aanstormend talent zich nog inschrijven voor de categorie Young Designer.