Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Design Awards.

Het raadplegen van deze site betekent dat u automatisch instemt met de hierna vermelde voorwaarden. Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Dutch Design Awards kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Aan de inhoud daarvan kan geen enkel recht worden ontleend.

De verstrekte informatie kan door Dutch Design Awards op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd of verbeterd.